O Akademii

Akademia Nauczania została powołana do życia w maju 2011 roku. Siedziba Akademii Nauczania mieści się przy głównej trasie Malbork – Sztum w dzielnicy Wielbark – na ul. Głowackiego 111 w Malborku.

Akademia Nauczania jest niepubliczną placówką oświatową prowadzoną w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna.

W dniu 04.05.2011r. przedsiębiorstwo zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, pod nazwą „Akademia Nauczania”, z zakresem i profilem działalności kursy doskonalące umiejętności zawodowe zwłaszcza:

  • organizacyjno-biurowe,
  • menadżerskie,
  • psychologiczne,
  • komputerowe,
  • kursy języków obcych.

W tej części działalności firmy są również realizowane działania związane z realizacją projektów oraz certyfikacją ECDL.

Od maja 2011 roku do czerwca 2016 roku w ramach Akademii Nauczania zrealizowano 6 projektów unijnych na łączną kwotę 7.040.563,95zł(POKL) w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej, w tym:

  • 3 projekty realizujące wsparcie doradcze, szkoleniowe i finansowe na założenie działalności gospodarczej – powstało 75 firm.
  • 3 projekty podnoszące kwalifikacje i kompetencje ECDL, w których udział wzięło 891 uczestników.

3 spośród skontrolowanych projektów oceniono na najwyższym poziomie 1. Przy realizacji projektów Lider współpracuje z PUPami z terenu realizacji projektów, instytucjami działającymi na rzecz uczestników oraz z władzami lokalnymi.