Przedłużamy rekrutację na studia podyplomowe.

Uwaga!

Przedłużamy rekrutację na studia podyplomowe na wszystkich oferowanych przez nas w ramach współpracy
z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych kierunkach pedagogicznych
do 15 listopada 2016 roku!

Jednocześnie zapraszamy 18 listopada na godzinę 17:00 do Akademii Nauczania na spotkanie
z przedstawicielem uczelni
, na którym zostaną szczegółowo omówione wszelkie warunki i zasady studiowania.

Zainteresowanych, prosimy o kontakt pod nr telefonu:

601 660 255