PRZEDŁUŻAMY NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

UWAGA!

PIERWSZY TERMIN NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO
I SZTUMSKIEGO”

ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO  31 MARCA 2017 R.