Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

 

WSZYSTKIE FORMULARZE, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ OCENĘ FORMALNĄ ZOSTAŁY SKIEROWANE DO KOLEJNEGO ETAPU – OCENY MERYTORYCZNEJ.

FORMULARZE OCENIONE NEGATYWNIE ZOSTAŁY ODRZUCONE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I NIE PODLEGAJĄ DALSZEJ WERYFIKACJI.

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH PIERWSZEGO NABORU

 

L.p.

Numer identyfikacyjny kandydata Wynik oceny
1 01/03/17/SZ-M POZYTYWNA
2 02/03/17/SZ-M POZYTYWNA
3 03/03/17/SZ-M POZYTYWNA
4 04/03/17/SZ-M POZYTYWNA
5 01/03/17/NWD POZYTYWNA
6 02/03/17/NWD POZYTYWNA
7 03/03/17/NWD POZYTYWNA
8 04/03/17/NWD POZYTYWNA
9 01/02/17/K-n POZYTYWNA
10 02/03/17/K-n POZYTYWNA
11 03/03/17/K-n POZYTYWNA
12 04/03/17/K-n POZYTYWNA
13 05/03/17/K-n POZYTYWNA
14 06/03/17/K-n POZYTYWNA
15 07/03/17/K-n POZYTYWNA
16 01/02/17/M-k REZYGNACJA
17 02/02/17/M-k POZYTYWNA
18 03/02/17/M-k POZYTYWNA
19 04/02/17/M-k POZYTYWNA
20 05/02/17/M-k POZYTYWNA
21 06/02/17/M-k NEGATYWNA
22 07/02/17/M-k POZYTYWNA
23 09/03/17/M-k POZYTYWNA
24 10/03/17/M-k NEGATYWNA
25 11/03/17/M-k POZYTYWNA
26 12/03/17/M-k POZYTYWNA
27 13/03/17/M-k POZYTYWNA
28 14/03/17/M-k POZYTYWNA
29 15/03/17/M-k POZYTYWNA
30 16/03/17/M-k POZYTYWNA
31 17/03/17/M-k POZYTYWNA
32 18/03/17/M-k POZYTYWNA
33 19/03/17/M-k POZYTYWNA
34 20/03/17/M-k POZYTYWNA
35 21/03/17/M-k POZYTYWNA

 

Wyniki oceny formalnej I nabór