Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH PIERWSZEGO NABORU.

OSOBY, KTÓRE OTRZYMAŁY OCENĘ NEGATYWNĄ ZAPRASZAMY DO WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH FORMULARZY I PONOWNEGO ICH ZŁOŻENIA PODCZAS KOLEJNEGO NABORU, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ MIEJSCE W DNIACH OD 8 DO 12 MAJA 2017r.

L.p. Nr ewid. Oceniający I Oceniający II Punktacja uzyskana na etapie oceny merytorycznej Ocena
Sztum
1 01/03/17/SZ-M 45,5 42 43,75 POZYTYWNA
2 02/03/17/SZ-M 39,5 34 36,75 POZYTYWNA
3 03/03/17/SZ-M 41 36 38,5 POZYTYWNA
4 04/03/17/Sz-m 41,5 45 43,25 POZYTYWNA
Nowy Dwór Gdański
5 01/03/17/NWD 44,00 31,50 37,75 POZYTYWNA
6 02/03/17/NWD 32 36 34 POZYTYWNA
7 03/03/17/NWD 0 0 0 NEGATYWNA
8 04/03/17/NWD 47 41 44 POZYTYWNA
Kwidzyn
9 01/02/17/K-n 48 48 48 POZYTYWNA
10 02/03/17/K-n 4 7 5,5 NEGATYWNA
11 03/03/17/K-n 52 52 52 POZYTYWNA
12 04/03/17/K-n 16 15 15,5 NEGATYWNA
13 05/03/17/K-n 51 48,5 49,75 POZYTYWNA
14 06/03/17/K-n 32 32,5 32,25 POZYTYWNA
15 07/03/17/K-n 42 41 41,5 POZYTYWNA
Malbork
16 02/02/17/M-k 41 42 41,5 POZYTYWNA
17 03/02/17/M-k 44 46 45 POZYTYWNA
18 04/02/17/M-k 46 43 44,5 POZYTYWNA
19 05/02/17/M-k 37 35 36 POZYTYWNA
20 07/02/17/M-k 34,5 35 34,75 POZYTYWNA
21 09/03/17/M-k 31,5 31,5 31,5 POZYTYWNA
22 11/03/17/M-k 41 43 42 POZYTYWNA
23 12/03/17/M-k 22,5 22 22,25 NEGATYWNA
24 13/03/17/M-k 31,5 33 32,25 POZYTYWNA
25 14/03/17/M-k 39,5 41 40,25 POZYTYWNA
26 15/03/17/M-k 32,5 35 33,75 POZYTYWNA
27 16/03/17/M-k 32,5 36 34,25 POZYTYWNA
28 17/03/17/M-k 41 31,5 36,25 POZYTYWNA
29 18/03/17/M-k 52 52 52 POZYTYWNA
30 19/03/17/M-k 36 33 34,5 POZYTYWNA
31 20/03/17/M-k 41 32,5 36,75 POZYTYWNA
32 21/03/17/M-k 49 46 47,5 POZYTYWNA