CZAS NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ! NABÓR FORMULARZY REKRUTACYJNYCH PRZEDŁUŻONY DO 31 MAJA 2017r.

Jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

– masz ukończone 30 lat,

– jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy

zamieszkujesz na terenie gmin* wskazanych poniżej Istotne: zamieszkiwać a nie być zameldowanym.

– przez 12 miesięcy wstecz, przed przystąpieniem do projektu nie prowadziłeś/łaś działalności gospodarczej.

 

oraz co najmniej 1 z 5 poniższych:

-jesteś osobą powyżej 50 roku życia,

albo

– osobą długotrwale bezrobotną – i tu nie jest wymagany czas zarejestrowania w PUP, tylko czas pozostawania bez pracy,

albo

– osobą z niepełnosprawnościami,

albo

– osobą o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie średnie),

albo

– jesteś kobietą,

 

NIE ZWLEKAJ! PRZYSTĄP DO PROJEKTU I SPEŁNIJ SWOJE MARZENIE O WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA ZAŁĄCZONA W ZAKŁADCE : REKRUTACJA.

FORMULARZE PRZYJMUJEMY W GODZINACH OD 9:00 DO 15:00!

Do 31 maja 2017r.!

 

  • Należy zamieszkiwać jeden z 17 obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej z powiatów:Powiat kwidzyński: Gardeja gmina wiejska, Kwidzyn-gmina wiejska, Prabuty-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ryjewo-gmina wiejska, Sadlinki – gmina wiejska.Powiat malborski: Stare Pole-gmina wiejska, Nowy Staw-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej; Miłoradz-gmina wiejska, Lichnowy – gmina wiejska, Malbork-gmina wiejska.Powiat nowodworski: Nowy Dwór Gdański-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ostaszewo-gmina wiejska.Powiat sztumski: Sztum-obszar wiejski w gminie miejsko – wiejskiej, Stary Targ-gmina wiejska, Stary Dzierzgoń-gmina wiejska, Mikołajki Pomorskie-gmina wiejska, Dzierzgoń-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.