Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach I tury naboru do projektu

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

 

L.p. Nr ewid. Punktacja końcowa
1 18/03/17/M-k 71
2 03/03/17/K-n 69
3 21/03/17/M-k 67,5
4 05/03/17/K-n 66,75
5 01/02/17/K-n 65
6 01/03/17/SZ-M 64,75
7 02/03/17/SZ-M 63,75
8 03/02/17/M-k 62
9 04/02/17/M-k 60,5
10 11/03/17/M-k 60
11 02/02/17/M-k 58,5
12 14/03/17/M-k 58,25
13 20/03/17/M-k 57,75
14 03/03/17/SZ-M 57,5
15 04/03/17/NWD 57
16 01/03/17/NWD 56,75
17 05/02/17/M-k 54
18 13/03/17/M-k 53,25
19 02/03/17/NWD 53
20 07/02/17/M-k 52,75
21 19/03/17/M-k 51,5
22 16/03/17/M-k 50,25
23 17/03/17/M-k 50,25
24 15/03/17/M-k 49,75
25 06/03/17/K-n 46,25