Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

WSZYSTKIE FORMULARZE, KTÓRE OTRZYMAŁY POZYTYWNĄ OCENĘ FORMALNĄ ZOSTAŁY SKIEROWANE DO KOLEJNEGO ETAPU – OCENY MERYTORYCZNEJ.

FORMULARZE OCENIONE NEGATYWNIE ZOSTAŁY ODRZUCONE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I NIE PODLEGAJĄ DALSZEJ WERYFIKACJI.

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ ZŁOŻONYCH FORMULARZY REKRUTACYJNYCH
W RAMACH DRUGIEGO NABORU

L.p. Nr ewidencyjny kandydata Wynik oceny
1 01/05/17/Sz-m POZYTYWNA
2 02/05/17/Sz-m POZYTYWNA
3 03/05/17/Sz-m POZYTYWNA
4 04/05/17/Sz-m POZYTYWNA
5 05/05/17/Sz-m POZYTYWNA
6 01/05/17/NwD POZYTYWNA
7 02/05/17/NwD POZYTYWNA
8 03/05/17/NwD POZYTYWNA
9 04/05/17/NwD POZYTYWNA
10 01/05/17/K-n POZYTYWNA
11 01/05/17/M-k NEGATYWNA
12 02/05/17/M-k POZYTYWNA
13 03/05/17/M-k POZYTYWNA
14 4/05/17/M-k POZYTYWNA
15 5/05/17/M-k POZYTYWNA
16 6/05/17/M-k POZYTYWNA
17 7/05/17/M-k POZYTYWNA
18 8/05/17/M-k NEGATYWNA
19 9/05/17/M-k NEGATYWNA
20 10/05/17/M-k POZYTYWNA
21 11/05/17/M-k POZYTYWNA