Ogłaszamy nabór wniosków w dniach 06-12.07.2017 o wsparcie pomostowe i dotacyjne.

Nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 06-12.07.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Wnioski składamy w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja w zakładce http://web.akademia-nauczania.pl/fundusze-ue/projekt-trwale-przedsiebiorstwo-droga-do-sukcesu/dokumentacja-do-projektu/