Terminy naborów do projektu dotacyjnego.

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 5 cyklicznych naborach. Minimalny czas trwania naboru to 5 dni roboczych.

  1. Pierwszy termin naboru: 06.02.2017 do 10.02.2017
    Pierwszy termin naboru: 15.02.2017 do 21.02.2017    do 31.03.2017r. !
  2. Drugi termin naboru: 06.03.2017 do 10.03.2017
  3. Drugi termin naboru 08.05.2017 do 12.05.2017 do 31.05.2017
  4. Trzeci termin naboru:03.07.2017 do 07.07.2017
  5. Czwarty termin naboru: 04.09.2017 do 08.09.2017
  6. Piąty termin naboru: zostanie podany do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.