Aktualna lista z wynikami oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych zebranych w ramach II naboru.

Kandydat z nr ewidencyjnym nr 01/05/17/Sz-m zostaje ostatecznie oceniony NEGATYWNIE, gdyż w trakcie oceny merytorycznej zauważono niezgodność w złożonych przez kandydata danych w formularzu i ostatecznie okazało się, iż nie spełnia On kryteriów grupy docelowej.

L.p. Nr ewidencyjny kandydata Wynik oceny
1 01/05/17/Sz-m NEGATYWNA
2 02/05/17/Sz-m POZYTYWNA
3 03/05/17/Sz-m POZYTYWNA
4 04/05/17/Sz-m POZYTYWNA
5 05/05/17/Sz-m POZYTYWNA
6 01/05/17/NwD POZYTYWNA
7 02/05/17/NwD POZYTYWNA
8 03/05/17/NwD POZYTYWNA
9 04/05/17/NwD POZYTYWNA
10 01/05/17/K-n POZYTYWNA
11 01/05/17/M-k NEGATYWNA
12 02/05/17/M-k POZYTYWNA
13 03/05/17/M-k POZYTYWNA
14 4/05/17/M-k POZYTYWNA
15 5/05/17/M-k POZYTYWNA
16 6/05/17/M-k POZYTYWNA
17 7/05/17/M-k POZYTYWNA
18 8/05/17/M-k NEGATYWNA
19 9/05/17/M-k NEGATYWNA
20 10/05/17/M-k POZYTYWNA
21 11/05/17/M-k POZYTYWNA