Nowe terminy rekrutacji

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w min.5 cyklicznych naborach.

Pierwszy termin naboru: 15.02.2017 do 31.03.2017

Drugi termin naboru: 08.05.2017 do 31.05.2017

Trzeci termin naboru:03.07.2017 do 14.07.2017

Czwarty termin naboru:19.07.2017 do 30.07.2017

Piąty termin naboru:07.08.2017 do 21.08.2017

Szósty termin naboru 04.09.2017 do 15.09.2017

Siódmy termin naboru 25.09-06.10.2017

Ósmy termin naboru 16.10.2017-31.10.2017

Dziewiąty termin naboru 6.11.2017-30.11.2017

Terminy rekrutacji mogą zostać odwołane w momencie szybszego wyczerpania miejsc w projekcie.