Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – II NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach II tury naboru do projektu

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

l.p.  Nr indentyfikacyjny Ocena końcowa
1 07/05/17/M-k 68,5
2 02/05/17/M-k 68
3 03/05/17/NWD 67
4 11/05/17/M-k 63,5
5 01/05/17/K-n 63,25
6 04/05/17/Sz-m 62
7 05/05/17/M-k 61,5
8 03/05/17/M-k 60
9 06/05/17/M-k 59
10 04/05/17/M-k 58,5
11 10/05/17/M-k 55,75
12 02/05/17/NWD 51,5
13 02/05/17/Sz-m 50,75
14 03/05/17/Sz-m 48,23