Aktualizacja punktacji końcowej w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną tabelę z punktacją końcową w ramach II naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu

 „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

Zmiana dotyczy dwóch pozycji, gdzie została obniżona punktacja w wyniku złożonych przez uczestników projektu wyjaśnień w kwestii ich rzeczywistej sytuacji na rynku pracy.

l.p.  Nr indentyfikacyjny Ocena końcowa
1 07/05/17/M-k 68,5
2 03/05/17/NWD 67
3 02/05/17/M-k 66
4 11/05/17/M-k 63,5
5 04/05/17/Sz-m 62
6 05/05/17/M-k 61,5
7 01/05/17/K-n 61,25
8 03/05/17/M-k 60
9 06/05/17/M-k 59
10 04/05/17/M-k 58,5
11 10/05/17/M-k 55,75
12 02/05/17/NWD 51,5
13 02/05/17/Sz-m 50,75
14 03/05/17/Sz-m 48,23