Wyniki oceny formalnej w ramach III naboru do projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia wyniki oceny formalnej w ramach III naboru formularzy rekrutacyjnych.

Pozytywnie ocenione formularze zostały przekazane do oceny merytorycznej.

 

L.p. Nr ewid. Ocena
1 01/07/17/Sz-m POZYTYWNA
2 02/07/17/Sz-m POZYTYWNA
3 03/07/17/Sz-m POZYTYWNA
4 04/04/17/sz-m POZYTYWNA
5 01/07/17/NWD POZYTYWNA
6 02/07/17/Nwd POZYTYWNA
7 03/07/17/Nwd POZYTYWNA
8 04/07/17/Nwd POZYTYWNA
9 05/07/17/Nwd POZYTYWNA
10 06/07/17/Nwd POZYTYWNA
11 07/07/17/Nwd POZYTYWNA
12 01/07/17/K-n POZYTYWNA
13 02/07/17/K-n POZYTYWNA
14 03/07/17/K-n POZYTYWNA
15 04/07/17/K-n POZYTYWNA
16 01/07/17/M-k POZYTYWNA
17 02/07/17/M-k POZYTYWNA
18 03/07/17/M-k NEGATYWNA
19 04/07/17/M-k POZYTYWNA
20 05/07/17/M-k POZYTYWNA
21 06/07/17/M-k POZYTYWNA
22 07/07/17/M-k POZYTYWNA
23 08/07/17/M-k POZYTYWNA
24 09/07/17/M-k POZYTYWNA