Wyniki drugiego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

Wyniki oceny KOW – NIEAKTUALNE

Wyniki oceny KOWAKTUALNE (31.08.2017 r.)