Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – III NABÓR

Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – III NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach III tury naboru do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

 

L.p. Nr ewid. końcowa
1 06/07/17/M-k 73,50
2 04/07/17/M-k 71,50
3 04/04/17/sz-m 69,00
4 04/07/17/K-n 68,50
5 01/07/17/Sz-m 67,75
6 07/07/17/Nwd 67,50
7 08/07/17/M-k 67,25
8 04/07/17/Nwd 67,00
9 01/07/17/NWD 66,00
10 07/07/17/M-k 65,25
11 06/07/17/Nwd 64,50
12 03/07/17/Sz-m 63,50
13 02/07/17/K-n 63,00
14 05/07/17/M-k 62,75
15 02/07/17/Sz-m 61,25
16 01/07/17/K-n 61,00
17 09/07/17/M-k 57,75
18 04/05/17/NwD 56,50
19 05/07/17/Nwd 52,00
20 01/05/17/NwD 51,62
21 02/07/17/M-k 50,88
22 01/07/17/M-k 50,75
23 03/07/17/Nwd 48,20