Drodzy Rodzice! To Wy kreujecie przyszłość Waszych dzieci!

Przed nami nowy rok szkolny, nowe plany, nowe wyzwania oraz nowe wątpliwości związane z wyborem zajęć pozalekcyjnych dla naszych dzieci!

Jedno co ważne i niezaprzeczalne – dzieciom należy stworzyć sprzyjające warunki by mogły się rozwijać, talenty warto pielęgnować!

W maju 2015 roku TNS Polska zapytał Polaków o ich znajomość języków obcych. 
Tylko co trzeci Polak potrafi porozumieć się w języku obcym, niekoniecznie płynnie i poprawnie.
Dwóch na pięciu Polaków żałuje, że nie zna języka obcego, nic z tym jednak do tej pory nie zrobili.

Znajomość języków obcych jest jedną z bardziej cenionych umiejętności w dzisiejszym świecie, mimo to, niemal połowa badanych (44%) nie posługuje się żadnym językiem obcym!

DRODZY RODZICE, NIE DOPUŚĆCIE DO TEGO, BY W KOLEJNYM BADANIU WY I WASZE DZIECI ZNALAZŁY SIĘ W TEJ POŁOWIE POLAKÓW, KTÓRA TYLKO ŻAŁUJE, IŻ DO TEJ PORY NIE POZNAŁA ŻADNEGO JĘZYKA OBCEGO!

Nabór na zajęcia językowe prowadzony jest w trybie ciągłym przez cały rok! Każdy dzień jest dobry by zapytać o możliwość nauki w Akademii Nauczania!

biuro@akademia-nauczania.pl
601 660 255
605 105 584