Prowadzimy nabór na studia podyplomowe na rok 2017/2018.

Drodzy Państwo,

trwa nabór na studia podyplomowe realizowane w partnerstwie z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii
i Stosunków Międzynarodowych.

Zapraszamy chętnych do składania podań na studia.

Zajęcia odbywają się w siedzibie partnera uczelni – Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. B. Głowackiego 111 w Malborku.

biuro@mfrr.pl

601 660 255

601 105 584