Wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z V naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/08/17/K-n POZYTYWNA
2 1/08/17/M-k POZYTYWNA
3 2/08/17/M-k NEGATYWNA
4 3/08/17/M-k POZYTYWNA
5 4/08/17/M-k POZYTYWNA
6 1/08/17/Sz-m POZYTYWNA
7 2/08/17/Sz-m POZYTYWNA
8 3/08/17/Sz-m POZYTYWNA
9 4/08/17/Sz-m POZYTYWNA
10 5/08/17/Sz-m POZYTYWNA