Wyniki drugiego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków po zakończonej procedurze negocjacyjnej i odwoławczej

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

W PONIŻSZYM LINKU ZNAJDUJĄ SIĘ WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE PO ZAKOŃCZONEJ PROCEDURZE NEGOCJACYJNEJ I ODWOŁAWCZEJ

Wyniki oceny KOW