Ogłaszamy trzeci nabór wniosków w dniach 10-16.10.2017 o wsparcie pomostowe i dotacyjne

Trzeci nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne będzie się odbywał w dniach 10-16.10.2017r. w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Wnioski składamy w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja projektu do pobrania