Wyniki oceny formalnej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Ocena
1 01/09/17/M-k POZYTYWNA
2 02/09/17/M-k POZYTYWNA
3 03/09/17/M-k POZYTYWNA
4 04/09/17/M-k POZYTYWNA
5 05/09/17/M-k POZYTYWNA
6 01/09/17/NWD POZYTYWNA
7 01/09/17/K-n POZYTYWNA
8 02/09/17/K-n POZYTYWNA
9 01/09/17/Sz-m POZYTYWNA
10 02/09/17/Sz-m POZYTYWNA
11 03/09/17/Sz-m POZYTYWNA