Wyniki oceny merytorycznej z VII naboru rekrutacyjnego.

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 01/10/17/Sz-m 48,8 POZYTYWNA
2 03/10/17/M-k 45 POZYTYWNA
3 04/09/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
4 01/10/17/NWD 40,5 POZYTYWNA
5 02/10/17/Sz-m 37,3 POZYTYWNA
6 01/10/17/M-k 36 POZYTYWNA
7 02/10/17/M-k 32,8 POZYTYWNA