WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE POD KĄTEM FORMALNYM.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE

L.p. Nr wniosku o wsparcie pomostowe Nr wniosku o wsparcie dotacyjne I oceniający

 

II oceniający

 

Stworzenie miejsc pracy Kwota Punktacja
1 55/WD/NW/2017 35/WP/NW/2017 95 90 10 23372 102,5
2 47/WD/NW/2017 30/WP/NW/2017 92 92 10 23372 102
3 38/WD/Sz-m/2017 6/WP/Sz-M/2017 95 95 23372 95
4 41/WD/Nw/2017 26/WP/NW/2017 96 91 23372 93,5
5 51/WD/NW/2017 32/WP/NW/2017 95 92 23372 93,5
6 43/WD/K-N/2017 10/WP/K-N/2017 87,5 93 23372 90,25
7 56/WD/Sz-m/2017 10/WP/Sz-M/2017 90 87 23372 88,5
8 62/WD/Sz-m/2017 13/WP/Sz-M/2017 82 73 10 23372 87,50
9 58/WD/Sz-M/2017 11/WP/Sz-M/2017 90,5 83 23372 86,75
10 54/WD/NW/2017 34/WP/NW/2017 92 81 23372 86,5
11 53/WD/Sz-M/2017 9/WP/Sz-M/2017 83,5 87 23372 85,25
12 52/WD/N-W/2017 33/WP/NW/2017 81 89 23372 85
13 45/WD/Nwd/2017 28/WP/NW/2017 90 76 23372 83
14 49/WD/SZ- M/2017 8/WP/Sz-M/2017 86 80 23372 83
15 59/WD/Sz-m/2017 12/WP/Sz-M/2017 65 78 10 23372 81,5
16 46/WD/NW/2017 29/WP/NW/2017 85 75 23372 80
17 50/WD/N-W/2017 31/WP/NW/2017 85 74,5 23372 79,75
18 60/WD/K-n/2017 12/WP/K-N/2017 79 80,5 23372 79,75
19 61/WD/NW/2017 37/WP/NW/2017 84,5 71 23372 77,75
20 48/WD/Sz-M/2017 7/WP/Sz-M/2017 79 76 23372 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 77,50
21 40/WD/K-N/2017 9/WP/K-N/2017 81 73 23372 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 77
22 57/WD/Nw/2017 36/WP/NW/2017 69 74,5 17872 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 71,75
23 44/WD/K-N/2017 11/WP/K-N/2017 74 62 23372 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 68
24 39/WD/N-W/2017 25/WP/NW/2017 70 64 19572 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 67
25 42/WD/Nw/2017 27/WP/NW/2017 40 42 10 0 – wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 51

 

Wyniki oceny KOW III i IV nabór