Ogłaszamy czwarty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne w dniach 27.11 – 01.12.2017r.

Czwarty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne

w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”,

będzie się odbywał w dniach 27.11-01.12.2017r. 

Wnioski składamy w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja projektu do pobrania