Zapraszamy do nauki w Instytucie Studiów Podyplomowych – jednostce międzyuczelnianej Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Szanowni Państwo,

studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach.

Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych – jednostkę międzyuczelnianą Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego.

Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning) W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Rafał Kosmulski

Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych