Wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Ocena
1 02/10/17/Nwd POZYTYWNA
2 04/10/17/M-k POZYTYWNA
3 05/10/17/M-k POZYTYWNA
4 06/10/17/M-k POZYTYWNA
5 07/10/17/M-k POZYTYWNA
6 08/10/17/M-k POZYTYWNA
7 09/10/17/M-k POZYTYWNA
8 10/10/17/M-k POZYTYWNA
9 11/10/17/M-k POZYTYWNA
10 12/10/17/M-k POZYTYWNA
11 13/10/17/M-k POZYTYWNA
12 01/10/17/K-n POZYTYWNA
13 02/10/17/K-n POZYTYWNA
14 03/10/17/Sz-m POZYTYWNA
15 04/10/17/Sz-m REZYGNACJA
16 05/10/17/Sz-m POZYTYWNA
17 06/10/17/Sz-m POZYTYWNA
18 07/10/17/Sz-m POZYTYWNA
19 08/10/17/Sz-m POZYTYWNA
20 09/10/17/Sz-m POZYTYWNA
21 10/10/17/Sz-m POZYTYWNA
22 11/10/17/Sz-m POZYTYWNA
23 12/10/17/Sz-m POZYTYWNA
24 13/10/17/Sz-m POZYTYWNA