Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – VIII NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach VIII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 08/10/17/M-k 68
2 08/10/17/Sz-m 68
3 06/10/17/Sz-m 67,5
4 04/10/17/M-k 65
5 01/10/17/K-n 65
6 11/10/17/M-k 61,75
7 10/10/17/Sz-m 61
8 12/10/17/M-k 61
9 03/10/17/Sz-m 60,5
10 05/10/17/Sz-m 60,5
11 12/10/17/Sz-m 60
12 07/10/17/Sz-m 59
13 09/10/17/Sz-m 59
14 06/10/17/M-k 56,5
15 02/10/17/K-n 55
16 10/10/17/M-k 54,5
17 13/10/17/M-k 54
18 07/10/17/M-k 53,75
19 02/10/17/Nwd 52,25
20 11/10/17/Sz-m 51,75