Przedłużenie procedury oceny wniosków złożonych w ramach czwartego naboru wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne

Ze względów formalnych uległa przedłużeniu procedura oceny wniosków złożonych w ramach czwartego naboru wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne  –

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

 

 

Ocena będzie trwała do 29 grudnia 2017r.

Wyniki zostaną ogłoszone 02 stycznia 2018r.