WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE POD KĄTEM FORMALNYM.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE


Dokument z wynikami do pobrania:

Wyniki-oceny-KOW-03.01.2018

L. p. Nr Wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną Nr Wniosku o wsparcie pomostowe Punktacja średnia Dodatkowe punkty za zatrudnienie pracownika Łącznie przyznana suma punktów Kwota wsparcia w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej Wskazanie dofinansowania/jego braku Procedura negocjacyjna
1 74/WD/NW/2017 43/WP/NW/2017 89,5 10 99,5            21 452,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania wniosek podlega procedurze negocjacyjnej
2 87/WD/KN/2017 15/WP/K-N/2017 97,5 0 97,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
3 89/WD/K-N/2017 16/WP/K-N/2017 97,5 0 97,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
4 82/WD/NW/2017 47/WP/NW/2017 97,5 0 97,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
5 88/WD/NW/2017 49/WP/NW/2017 92,75 0 92,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
6 66/WD/K-N/2017 13/WP/K-N/2017 92,5 0 92,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
7 84/WD/NW/2017 48/WP/NW/2017 91,5 0 91,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
8 68/WD/NW/2017 39/WP/NW/2017 81,5 10 91,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
9 77/WD/Sz-m/2017 19/WP/SZ-M/2017 91 0 91 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
10 70/WD/NW/2017 40/WP/NW/2017 89 0 89 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
11 81/WD/Sz-M/2017 21/WP/SZ-M/2017 89 0 89            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
12 71/WD/SZ-M/2017 16/WP/SZ-M/2017 88,5 0 88,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
13 67/WD/NW/2017 38/WP/NW/2017 88,5 0 88,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
14  64/WD/Sz-M/2017 15/WP/SZ-M/2017 87,75 0 87,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
15 69/WD/NW/2017 41/WP/NW/2017 87,5 0 87,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
16 85/WD/Sz- M/2017 23/WP/SZ-M/2017 86,75 0 86,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
17 78/WD/NW/2017 45/WP/NW/2017 85,75 0 85,75 22 972,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania wniosek podlega procedurze negocjacyjnej
18 79/WD/NW/2017 46/WP/NW/2017 81 0 81 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
19 86/WD/SZ-M/2017 24/WP/SZ-M/2017 81 0 81            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
20 63/WD/Sz-M/2017 14/WP/SZ-M/2017 80,75 0 80,75            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
21 76/WD/NW/2017 44/WP/NW/2017 80 0 80 23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
22 73/WD/NW/2017 42/WP/NW/2017 80 0 80            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
23 75/WD/K-N/2017 14/WP/K-N/2017 69,5 0 69,5            14 446,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
24 80/WD/Sz-M/2017 20/WP/SZ-M/2017 65,5 0 65,5 23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
25 65/WD/Sz-M/2017 17/WP/SZ-M/2017 60 0 60            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
26 72/WD/SZ-M/2017 18/WP/SZ-M/2017 58,75 0 58,75 0,00 zł Wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
27 83/WD/Sz-M/2017 22/WP/SZ-M/2017 40,75 10 50,75 0,00 zł Wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej