Ogłaszamy piąty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne w dniach 22.01 – 26.01.2018r.

Piąty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”, będzie się odbywał w dniach 22.01-26.01.2018r. Wnioski składamy w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja projektu do pobrania