Ogłaszamy szósty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne w dniach 26.03 – 30.03.2018r.

Szósty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”, będzie się odbywał w dniach 26.03-30.03.2018r. Wnioski składamy w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja projektu do pobrania