OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE w ramach VI naboru wniosków

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE.

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym

Lista wyników do pobrania