NOWOŚĆ W AKADEMII NAUCZANIA! WARSZTATY PLASTYCZNE PO ANGIELSKU!

Warsztaty plastyczne po angielsku

Warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego.

Prowadzone przez nas warsztaty plastyczne z elementami języka angielskiego pozwalają dzieciom na ćwiczenie zdolności manualnych, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową – to natomiast pozwala na świadome i kontrolowane zarządzanie ruchami ciała.

Dodatkowo, dzieci uczą się słówek i zwrotów w języku angielskim. Jest to doskonała metoda na utrwalenie nazewnictwa używanych podczas zajęć materiałów (a jest ich naprawdę sporo) oraz zwrotów grzecznościowych używanych podczas pracy. Dzieci zajęte tworzeniem swych dzieł używanie języka angielskiego traktują jako zabawę przez co przyswajają język angielski bez przymusu, jakby „mimochodem”. 

Dzieci uczą się posługiwać narzędziami, przedmiotami. Młodsze dzieci uczą się prawidłowego uchwytu przyborów do pisania, kreślenia, malowania, itp. Starsze, tę sztukę doprecyzują bądź w razie konieczności korygują.

Dzieci podczas warsztatów plastycznych w Akademii Nauczania poznają nowe pojęcia, rzeczy, możliwości zastosowania zwykłych przedmiotów do tworzenia ich dzieł, zastosowania w zupełnie innym niż na co dzień celu.

Zajęcia takie rozwijają także zmysł dotyku, trenują koordynację dłoni, uczą delikatności.

Podsumowując, realizowane przez nas warsztaty:

– stymulują zmysły,
– rozwijają kreatywność, myślenie twórcze,
– wprowadzają w świat faktur, kolorów,
– rozwijają umiejętność wyrażania uczuć i przeżyć,
– doskonalą sprawność manualną (rozwijają motorykę małą i dużą),
– relaksują,
– uczą współdziałania z rówieśnikami,

– uczą się języka angielskiego!

Zajęcia opierają się na podstawowych technikach plastycznych oraz zdobniczych, takich jak:

  • malowanie,
  • rysowanie,
  • lepienie z masy,
  • decoupage,
  • quilling,
  • filcowanie,
  • scrapbooking.


Zajęcia są prowadzone w następujących grupach wiekowych:

  • 3-6 lat,
  • 7-10 lat.