Zapraszamy na zajęcia z języka włoskiego!

ZACZYNAMY PRZYGODĘ Z JĘZYKIEM WŁOSKIM!

Zajęcia dla 6 i 7-klasistów we wtorki w godzinach 17:15-18:00;
Zajęcia dla dorosłych we wtorki w godzinach 18:15-19:00!

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać na adres e-mail:
mfrr@akademia-nauczania.pl