Ogłaszamy nabór na nowy rok studiów podyplomowych Warszawskiej Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych.

Już 04 lutego 2019 roku  rusza kolejny nabór na studia podyplomowe realizowane przez nas dzięki współpracy
z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych – Instytutem Studiów Podyplomowych.

Złożenie dokumentów będzie możliwe w dniach od 04 do 28 lutego w siedzibie Akademii Nauczania przy ul.B.W.Głowackiego 111 w sekretariacie na parterze lub w pokoju nr 8.

Zachęcamy do nauki z naszą Uczelnią, zajęcia w przypadku kierunków pedagogicznych odbywają się raz w miesiącu w Malborku.

Pozostałe kierunki prowadzone są w systemie e-learningowym.

Egzaminy realizowane są w Malborku.

Dyplomy wystawia Warszawska Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz na studia podyplomowe,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnegoul. B. Głowackiego 111, 82-200 Malbork, nr konta 85 1750 0012 0000 0000 3308 8183 – opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów),
  • 1 zdjęcie legitymacyjne (35×45 mm),PODPISANE -jeżeli kandydat będzie chciał otrzymać legitymację studencką.

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel 601 660 255,  lub elektronicznie: mfrr@akademia-nauczania.pl

Dokumentacja rekrutacyjna: