Rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe

Ogłaszamy nabór na nowy rok studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych realizowanych przez nas dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych – Instytutem Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych.
Oferujemy szeroki wybór kierunków i jednocześnie informujemy, iż Uczelnia posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych.

Zachęcamy do nauki z naszą Uczelnią, zajęcia w przypadku kierunków pedagogicznych odbywają się raz w miesiącu w Malborku. Pozostałe kierunki prowadzone są w systemie e-learningowym.

Egzaminy realizowane są w Malborku.

Dyplomy wystawia Warszawska Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na naszej stronie można składać w siedzibie Akademii Nauczania przy ul.B.W.Głowackiego 111 w pokoju nr 8  lub w sekretariacie na parterze.

Studia licencjackie i magisterskie:

Trwa również nabór na studia licencjackie i magisterskie do Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych na kierunkach:

1. Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia),
2. Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia).

Możliwość wyboru specjalności:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
2. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
3. Doradztwo zawodowe i personalne
4. Pedagogika kryminologiczno – sądowa
5. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Zajęcia odbywają się w Malborku, egzaminy natomiast w Warszawie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na naszej stronie można składać w siedzibie Akademii Nauczania przy ul.B.W.Głowackiego 111 w pokoju nr 8  lub w sekretariacie na parterze.

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel 601 660 255,  lub elektronicznie: mfrr@akademia-nauczania.pl