Logopedia – trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku logopedia!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na kierunku logopedia. Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy 4-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i pełne kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych, pomocy społecznej oraz umożliwiające prowadzenie prywatnego gabinetu. Plan studiów podyplomowych jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.
Po ukończeniu studiów absolwent zdobędzie umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami  oraz udzielania porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci. Nabędzie również umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Studia w trybie niestacjonarnym.
Koszt studiów: 4000 zł (możliwość opłat w 12 ratach)

Kontakt:
Mail: mfrr@akademia-nauczania.pl
tel. 601 660 255

Więcej informacji na stronie:
http://web.akademia-nauczania.pl/studia-podyplomowe/kierunki/logopedia/