Godziny pracy biura studenta w Akademii Nauczania.

Drodzy Państwo,

dokumenty rekrutacyjne na studia można składać w Akademii Nauczania od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00 – 16:00 w biurze nr 8 lub w sekretariacie, do 31.10.2019r.

Osoby, które chcą indywidualnie spotkać się z Kierownikiem Biura celem wystawienia skierowania, sprawdzenia dokumentacji, doradztwa – prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie.

Telefon kontaktowy: 601 660 255

adres email: mfrr@akademia-nauczania.pl