Ogłoszenie Współwłaściciela P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. w sprawie ograniczenia funkcjonowania biura w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Informuję, iż na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566) wykonywanie zadań przez P.P.H. „Rarytas” j. i R. Markowscy Sp. j. odbywa się z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Dokumenty można składać w biurze drogą elektroniczną na adres biuro@rarytas.malbork.pl.

Dokumenty, które muszą być złożone w biurze w formie papierowej należy przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonej skrzynce znajdujących się w siedzibie (ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork) przy drzwiach wejściowych.

P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. pracuje częściowo w systemie pracy zdalnej niemniej wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Kontakt z pracownikami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@rarytas.malbork.pl albo telefonicznie pod numerami 607-665-818, w godz. 08.00-16.00.

Osobiste załatwianie spraw w biurze możliwe jest wyłącznie za zgodą współwłaściciela firmy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Angelika Markowska – Lange
Współwłaściciel P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j.