Egzaminy na studiach podyplomowych-06.2020r.

Drodzy Studenci,

zgodnie z pismem Dyrektora Instytutu Studiów Podyplomowych Rafała Kosmulskiego:

  • Nie ulega zmianie termin zakończenia studiów/semestru w roku akademickim 2019/2020. Studia podyplomowe (z wyjątkiem naboru uzupełniającego w lutym/marcu 2020) zakończą się do końca czerwca br.W przypadku zakończenia epidemii egzaminy dyplomowe odbędą się tradycyjnie (ustnie lub pisemnie), a w przypadku przedłużającego się stanu epidemii egzaminy dyplomowe zostaną przeprowadzone on-line za pomocą platformy internetowej uczelni (www.enauka.wsnp.edu.pl) w formie testów.Instytut poda Państwu szczegóły w odpowiednim terminie przed egzaminami.
  • Nie ulega zmianie termin płatności czesnego za studia. Czesne należy wpłacać zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy. Dla naboru na rok akademicki 2019/2020 czesne powinno zostać uregulowane do końca maja 2020 r.5.
  • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostaną wydane i przesłane do uczestników do końca sierpnia 2020 r.6.
  • W przypadku trudności z odbyciem odpowiedniej ilości godzin praktyki zawodowej termin jej zaliczenia zostanie wydłużony do końca października 2020 r. W takim przypadku świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie warunkowo wydane do końca sierpnia 2020 r. Student zobowiązany będzie uzupełnić praktykę po ustaniu stanu epidemii