Wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Ocena
1 02/10/17/Nwd POZYTYWNA
2 04/10/17/M-k POZYTYWNA
3 05/10/17/M-k POZYTYWNA
4 06/10/17/M-k POZYTYWNA
5 07/10/17/M-k POZYTYWNA
6 08/10/17/M-k POZYTYWNA
7 09/10/17/M-k POZYTYWNA
8 10/10/17/M-k POZYTYWNA
9 11/10/17/M-k POZYTYWNA
10 12/10/17/M-k POZYTYWNA
11 13/10/17/M-k POZYTYWNA
12 01/10/17/K-n POZYTYWNA
13 02/10/17/K-n POZYTYWNA
14 03/10/17/Sz-m POZYTYWNA
15 04/10/17/Sz-m REZYGNACJA
16 05/10/17/Sz-m POZYTYWNA
17 06/10/17/Sz-m POZYTYWNA
18 07/10/17/Sz-m POZYTYWNA
19 08/10/17/Sz-m POZYTYWNA
20 09/10/17/Sz-m POZYTYWNA
21 10/10/17/Sz-m POZYTYWNA
22 11/10/17/Sz-m POZYTYWNA
23 12/10/17/Sz-m POZYTYWNA
24 13/10/17/Sz-m POZYTYWNA

Zapraszamy do nauki w Instytucie Studiów Podyplomowych – jednostce międzyuczelnianej Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Szanowni Państwo,

studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach.

Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych – jednostkę międzyuczelnianą Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego.

Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning) W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Rafał Kosmulski

Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych

Ogłaszamy czwarty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne w dniach 27.11 – 01.12.2017r.

Czwarty nabór wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne

w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”,

będzie się odbywał w dniach 27.11-01.12.2017r. 

Wnioski składamy w 2 egzemplarzach.

Dokumentacja projektu do pobrania

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE POD KĄTEM FORMALNYM.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE

L.p. Nr wniosku o wsparcie pomostowe Nr wniosku o wsparcie dotacyjne I oceniający

 

II oceniający

 

Stworzenie miejsc pracy Kwota Punktacja
1 55/WD/NW/2017 35/WP/NW/2017 95 90 10 23372 102,5
2 47/WD/NW/2017 30/WP/NW/2017 92 92 10 23372 102
3 38/WD/Sz-m/2017 6/WP/Sz-M/2017 95 95 23372 95
4 41/WD/Nw/2017 26/WP/NW/2017 96 91 23372 93,5
5 51/WD/NW/2017 32/WP/NW/2017 95 92 23372 93,5
6 43/WD/K-N/2017 10/WP/K-N/2017 87,5 93 23372 90,25
7 56/WD/Sz-m/2017 10/WP/Sz-M/2017 90 87 23372 88,5
8 62/WD/Sz-m/2017 13/WP/Sz-M/2017 82 73 10 23372 87,50
9 58/WD/Sz-M/2017 11/WP/Sz-M/2017 90,5 83 23372 86,75
10 54/WD/NW/2017 34/WP/NW/2017 92 81 23372 86,5
11 53/WD/Sz-M/2017 9/WP/Sz-M/2017 83,5 87 23372 85,25
12 52/WD/N-W/2017 33/WP/NW/2017 81 89 23372 85
13 45/WD/Nwd/2017 28/WP/NW/2017 90 76 23372 83
14 49/WD/SZ- M/2017 8/WP/Sz-M/2017 86 80 23372 83
15 59/WD/Sz-m/2017 12/WP/Sz-M/2017 65 78 10 23372 81,5
16 46/WD/NW/2017 29/WP/NW/2017 85 75 23372 80
17 50/WD/N-W/2017 31/WP/NW/2017 85 74,5 23372 79,75
18 60/WD/K-n/2017 12/WP/K-N/2017 79 80,5 23372 79,75
19 61/WD/NW/2017 37/WP/NW/2017 84,5 71 23372 77,75
20 48/WD/Sz-M/2017 7/WP/Sz-M/2017 79 76 23372 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 77,50
21 40/WD/K-N/2017 9/WP/K-N/2017 81 73 23372 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 77
22 57/WD/Nw/2017 36/WP/NW/2017 69 74,5 17872 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 71,75
23 44/WD/K-N/2017 11/WP/K-N/2017 74 62 23372 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 68
24 39/WD/N-W/2017 25/WP/NW/2017 70 64 19572 – ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 67
25 42/WD/Nw/2017 27/WP/NW/2017 40 42 10 0 – wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej 51

 

Wyniki oceny KOW III i IV nabór

Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – V, VI i VII NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach V, VI i VII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 5/08/17/Sz-m 68,5
2 01/09/17/M-k 68,3
3 02/09/17/Sz-m 68
4 03/10/17/M-k 68
5 01/09/17/Sz-m 67,5
6 03/09/17/M-k 67
7 4/08/17/Sz-m 66,5
8 2/08/17/Sz-m 66
9 01/10/17/Sz-m 65,8
10 1/08/17/K-n 65,5
11 01/09/17/NWD 64,5
12 03/09/17/Sz-m 64,5
13 02/09/17/M-k 64,3
14 4/08/17/M-k 63,3
15 02/09/17/K-n 62,8
16 1/08/17/Sz-m 62
17 04/09/17/Sz-m 62
18 01/09/17/K-n 56,8
19 01/10/17/NWD 57,5
20 3/08/17/M-k 57,3
21 04/09/17/M-k 57
22 02/10/17/Sz-m 56,3
23 05/09/17/M-k 54,5
24 01/10/17/M-k 53
25 02/10/17/M-k 51,8
26 3/08/17/Sz-m 49,5

Przed nami ostatni nabór w ramach projektu dofinansowującego nowe działalności gospodarcze!

Drodzy Państwo,

przed nami ostatni nabór w ramach projektu dofinansowującego nowe działalności gospodarcze!

W listopadzie odbędzie się ostatni planowany – dziewiąty już nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

Kto jeszcze nie złożył formularza, niech nie zwleka!

Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 601 660 255.

Wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VI naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 01/09/17/M-k 51,3 POZYTYWNA
2 02/09/17/Sz-m 51 POZYTYWNA
3 01/09/17/Sz-m 50,5 POZYTYWNA
4 03/09/17/M-k 48 POZYTYWNA
5 01/09/17/NWD 47,5 POZYTYWNA
6 03/09/17/Sz-m 47,5 POZYTYWNA
7 02/09/17/K-n 45,8 POZYTYWNA
8 02/09/17/M-k 43,3 POZYTYWNA
9 01/09/17/K-n 40,8 POZYTYWNA
10 05/09/17/M-k 33,5 POZYTYWNA
11 04/09/17/M-k 32 POZYTYWNA