Egzaminy na studiach podyplomowych-06.2020r.

Drodzy Studenci,

zgodnie z pismem Dyrektora Instytutu Studiów Podyplomowych Rafała Kosmulskiego:

  • Nie ulega zmianie termin zakończenia studiów/semestru w roku akademickim 2019/2020. Studia podyplomowe (z wyjątkiem naboru uzupełniającego w lutym/marcu 2020) zakończą się do końca czerwca br.W przypadku zakończenia epidemii egzaminy dyplomowe odbędą się tradycyjnie (ustnie lub pisemnie), a w przypadku przedłużającego się stanu epidemii egzaminy dyplomowe zostaną przeprowadzone on-line za pomocą platformy internetowej uczelni (www.enauka.wsnp.edu.pl) w formie testów.Instytut poda Państwu szczegóły w odpowiednim terminie przed egzaminami.
  • Nie ulega zmianie termin płatności czesnego za studia. Czesne należy wpłacać zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy. Dla naboru na rok akademicki 2019/2020 czesne powinno zostać uregulowane do końca maja 2020 r.5.
  • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostaną wydane i przesłane do uczestników do końca sierpnia 2020 r.6.
  • W przypadku trudności z odbyciem odpowiedniej ilości godzin praktyki zawodowej termin jej zaliczenia zostanie wydłużony do końca października 2020 r. W takim przypadku świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie warunkowo wydane do końca sierpnia 2020 r. Student zobowiązany będzie uzupełnić praktykę po ustaniu stanu epidemii

Ogłoszenie Współwłaściciela P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. w sprawie ograniczenia funkcjonowania biura w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Informuję, iż na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń́, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566) wykonywanie zadań przez P.P.H. „Rarytas” j. i R. Markowscy Sp. j. odbywa się z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów.

Dokumenty można składać w biurze drogą elektroniczną na adres biuro@rarytas.malbork.pl.

Dokumenty, które muszą być złożone w biurze w formie papierowej należy przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieszczać w oznaczonej skrzynce znajdujących się w siedzibie (ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork) przy drzwiach wejściowych.

P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j. pracuje częściowo w systemie pracy zdalnej niemniej wszelkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Kontakt z pracownikami możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@rarytas.malbork.pl albo telefonicznie pod numerami 607-665-818, w godz. 08.00-16.00.

Osobiste załatwianie spraw w biurze możliwe jest wyłącznie za zgodą współwłaściciela firmy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.

Angelika Markowska – Lange
Współwłaściciel P.P.H. „Rarytas” J. i R. Markowscy Sp. j.

Płatności wstrzymane!

Drodzy Rodzice,

z uwagi na to, iż zajęcia zostały zawieszone – zawieszamy również obowiązek uiszczania opłat za nie!

Nie ma potrzeby wypowiadania umów i dodatkowego narażania się na niebezpieczeństwo.

Gdy zakończy się okres izolacji, rozliczymy wszystkie nadwyżki w Państwa płatnościach.

Bardzo już tęsknimy za Waszymi pociechami i liczymy na niedalekie spotkanie!

 

Zaczynamy WEBINARIA!

Drodzy Studenci,

Zamieszczamy poniżej informację od dyrektora Kosmulskiego odnośnie webinariów, wykładów on-line, uruchomionych dla Państwa przez Uczelnię.

Dla studentów studiów podyplomowych poprzez stronę www. podyplomowe.info, dla studentów pedagogiki studiów licencjackich i magisterskich poprzez strony www.wsnp.edu.pl i www.sgk.edu.pl.

Pierwsze wykłady już w najbliższą sobotę i niedzielę.

Zaczynamy od wykładów wspólnych dla wszystkich kierunków studiów pedagogicznych. W kolejne weekendy będziemy dedykować określone wykłady poszczególnym kierunkom studiów, ale umożliwimy uczestnictwo wszystkim zainteresowanym studentom. Udział w wykładzie jest możliwy po zarejestrowaniu swojego udziału w nim.

Instrukcja została zamieszczona w liście od dyrektora Kosmulskiego:

LIST do studentów – webinaria

Egzamin i wykłady planowane na 28.03.2020 zostaną zrealizowane w innym terminie!

Drodzy studenci,

 z uwagi na obecny stan zagrożenia zarażenia się koronawirusem i kroki podjęte przez nasz rząd,

egzamin planowany na 28.03.2020 zostaje odwołany!

Egzamin przeprowadzimy w najbliższym, możliwym terminie, gdy przestaną obowiązywać już zakazy

zbierania się w większych grupach.

Podobnie wygląda sytuacja z wykładami zaplanowanymi na 28.03.2020r. –

zostaną przeprowadzone w najbliższym, możliwym terminie o którym niezwłocznie

wszystkich studentów powiadomimy.

Poszukujemy kreatywnych osób do pracy na stanowisko Lektora języka angielskiego i Trenera warsztatów sensoplstycznych (R)

Poszukujemy osób chętnych do pracy w Akademii Nauczania!

  1. Pierwszy nabór dotyczy:

osoby z wykształceniem w zakresie filologii angielskiej,
uwielbiającej pracę z dziećmi,
kreatywnej,

 na stanowisko lektora języka angielskiego!                   

Obowiązki:

✔️ prowadzenie zajęć z grupą dzieci (do 12 osób)

Zapewniamy:
👌umowę zlecenie
👌pracę z przyjaznym zespołem
👌 możliwość rozwoju zawodowego

 

2. Drugi nabór dotyczy:

osoby kreatywnej,
uwielbiającej pracę z dziećmi,
lubiącej wyzwania,
z wykształceniem pedagogicznym (bądź pokrewnym),
z doświadczeniem w pracy z dziećmi,
nie bojącej się pobrudzić 😉

na stanowisko trenera zajęć sensoplastycznych®️

Obowiązki:                                                                                         

✔️ prowadzenie zajęć sensoplastycznych z grupą dzieci (do 12 osób)
✔️opracowywanie scenariuszy zajęć

Zapewniamy:
👌umowę zlecenie
👌pracę z przyjaznym zespołem
👌 możliwość rozwoju zawodowego

 

 

Zgłoszenia:

☎️601 660 255
mfrr@akademia-nauczania.pl

ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork