Logopedia – trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na kierunku logopedia!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych na kierunku logopedia. Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy 4-semestralnych studiów podyplomowych z logopedii, obejmujących minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych po ich ukończeniu uzyskają uprawnienia i pełne kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych, pomocy społecznej oraz umożliwiające prowadzenie prywatnego gabinetu. Plan studiów podyplomowych jest zgodny z wymaganiami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.
Po ukończeniu studiów absolwent zdobędzie umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami  oraz udzielania porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci. Nabędzie również umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Studia w trybie niestacjonarnym.
Koszt studiów: 4000 zł (możliwość opłat w 12 ratach)

Kontakt:
Mail: mfrr@akademia-nauczania.pl
tel. 601 660 255

Więcej informacji na stronie:
http://web.akademia-nauczania.pl/studia-podyplomowe/kierunki/logopedia/

Rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe

Ogłaszamy nabór na nowy rok studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych realizowanych przez nas dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych – Instytutem Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe:

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych.
Oferujemy szeroki wybór kierunków i jednocześnie informujemy, iż Uczelnia posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych kwalifikacyjnych.

Zachęcamy do nauki z naszą Uczelnią, zajęcia w przypadku kierunków pedagogicznych odbywają się raz w miesiącu w Malborku. Pozostałe kierunki prowadzone są w systemie e-learningowym.

Egzaminy realizowane są w Malborku.

Dyplomy wystawia Warszawska Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na naszej stronie można składać w siedzibie Akademii Nauczania przy ul.B.W.Głowackiego 111 w pokoju nr 8  lub w sekretariacie na parterze.

Studia licencjackie i magisterskie:

Trwa również nabór na studia licencjackie i magisterskie do Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych na kierunkach:

1. Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia),
2. Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia).

Możliwość wyboru specjalności:
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
2. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
3. Doradztwo zawodowe i personalne
4. Pedagogika kryminologiczno – sądowa
5. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
6. Resocjalizacja z socjoterapią
7. Spektrum autyzmu
8. Oligofrenopedagogika
9. Surdopedagogika
10. Tyflopedagogika

Zajęcia odbywają się w Malborku, egzaminy natomiast w Warszawie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na naszej stronie można składać w siedzibie Akademii Nauczania przy ul.B.W.Głowackiego 111 w pokoju nr 8  lub w sekretariacie na parterze.

Informacji udzielamy telefonicznie pod nr. tel 601 660 255,  lub elektronicznie: mfrr@akademia-nauczania.pl

Nabór uczestników do projektu „Czas na nowe kwalifikacje”.

P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork ogłasza XIV nabór uczestników/uczestniczek do projektu

„Czas na nowe kwalifikacje” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie,
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Nabór uczestników/uczestniczek prowadzony będzie w terminie od 02.09.2019r. do 06.09.2019r.

nabór-14-ogłoszenie

Harmonogram warsztatów i zajęć z języka angielskiego

Większość zajęć pokazowych za nami..
Już niedługo rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/2020. Poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów i zajęć z języka angielskiego. Planowane rozpoczęcie zajęć 09 września.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy składać do 04 września.

Prosimy również o zapoznanie się z nowym cennikiem obowiązującym od września:

➡️ Język angielski dla dzieci i młodzieży:
Little Mice (3-5 lat) – 95 zł/msc
Small Teddy Bears (5-6 lat) – 110 zł/msc
Big Teddy Bears (6-7 lat) – 110 zł/msc
Bunnies (2-3 klasa) – 120 zł/msc
Crocodiles (4-5 klasa) – 24 zł/45 minut
Giraffes (6-8 klasa) – 24 ł/45 minut
Swans (nastolatkowie) – 24zł/45min

➡️ Język angielski dla dorosłych w grupach 4-6 osobowych „Fit English”:
24 zł/45 minut

➡️ Język angielski dla maturzystów w grupach 4-6 osobowych „Fit English”:
30 zł/45 minut

➡️ Warsztaty sensoplastyczne z dźwiękoterapią:
Koszt zajęć: 28,00 zł/45 – 60 min,
W cenę wliczono już koszt materiałów.

➡️ Warsztaty DIY – zrób to sam! kreatywno-techniczne
Koszt zajęć: 22,00 zł/45 – 60 min,
W cenę wliczono już koszt materiałów.

➡️ Warsztaty DIY – zrób to sam! kreatywno-artystyczne
Koszt zajęć: 22,00 zł/45 – 60 min,
W cenę wliczono już koszt materiałów.

➡️ Warsztaty plastyczne:
20zł/ 45-60 minut
W cenę wliczono już koszt materiałów.

➡️ Warsztaty gimnastyczne z elementami jogi:
Koszt zajęć: 18 zł/45 min.

➡️ Budujemy więzi- warsztaty masażu relaksacyjnego dla rodzin
Koszt zajęć: 40 zł/60 min od pary.

 

 

 

Bezpłatne zajęcia pokazowe – Warsztaty DIY – zrób to sam! kreatywno-techniczne

Rozpoczynamy zapisy na bezpłatne pokazowe Warsztaty DIY- zrób to sam! kreatywno-techniczne,
które odbędą się 29.08.2019 r o godz. 17:00 w Akademii Nauczania.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 601-660-255 lub mailowo na adres: paulinabanas.akademianauczania@gmail.com.

Warsztaty prowadzone będą od września dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat i odbywać się będą raz w tygodniu w środy o godz. 16.30.

Bezpłatne zajęcia pokazowe – Warsztaty sensoplastyczne z dźwiękoterapią

Rozpoczynamy zapisy na bezpłatne pokazowe Warsztaty sensoplastyczne z dźwiękoterapią,
które odbędą się 27.08.2019 r o godz. 16:30 (młodsza grupa) i 17:45 (starsza grupa) w Akademii Nauczania.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 601-660-255 lub mailowo na adres: paulinabanas.akademianauczania@gmail.com.

Warsztaty prowadzone będą od września dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 2,5-5 i 6-8 lat i odbywać się będą raz w tygodniu.

Bezpłatne zajęcia pokazowe – Warsztaty DIY – zrób to sam! kreatywno-artystyczne

Rozpoczynamy zapisy na bezpłatne pokazowe Warsztaty DIY- zrób to sam! kreatywno-artystyczne,
które odbędą się 22.08.2019 r o godz. 17:00 w Akademii Nauczania.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 601-660-255 lub mailowo na adres: paulinabanas.akademianauczania@gmail.com.

Warsztaty prowadzone będą od września dla dzieci w wieku od 8 do 15 lat i odbywać się będą raz w tygodniu.

 

Bezpłatne zajęcia pokazowe – Warsztaty Plastyczne

Rozpoczynamy zapisy na bezpłatne pokazowe Warsztaty plastyczne,
które odbędą się 21.08.2019 r o godz. 17:00 w Akademii Nauczania.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 601-660-255 lub mailowo na adres: paulinabanas.akademianauczania@gmail.com.

Warsztaty prowadzone będą od września dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat i odbywać się będą raz w tygodniu.

 

Bezpłatne zajęcia pokazowe – Gimnastyka z elementami jogi

Rozpoczynamy zapisy na bezpłatne zajęcia pokazowe Gimnastyki z elementami jogi,
które odbędą się 20.08.2019 r o godz. 17:00 w Akademii Nauczania.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 601-660-255 lub mailowo na adres: paulinabanas.akademianauczania@gmail.com.

Warsztaty prowadzone będą od września w dwóch grupach wiekowych: 4-7 i 8-12 lat, przez certyfikowaną instruktorkę jogi, Panią Dominikę Szymańską. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.