Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Staże szansą na zatrudnienie”.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób młodych, tzw. młodzieży NEET (36 kobiet i 24 mężczyzn) niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolących się oraz biernych zawodowo, zamieszkujących powiat grudziądzki i miasto Grudziądz, w okresie 14 miesięcy, poprzez umożliwienie im nabycia umiejętności i doświadczenia zawodowego za pomocą staży.

POPRZEZ JAKIE DZIAŁANIA ZOSTANĄ ZAKTYWIZOWANI ZAWODOWO UCZESTNICY PROJEKTU?

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań:

– realizacja indywidualnych planów działania;

– poradnictwo zawodowe;

– staże;

– pośrednictwo pracy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie „Staże szansą na zatrudnienie” mogą wziąć udział  osoby w wieku od 18 do 29 roku życia: 

  • zamieszkujące powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, w tym osoby
    z niepełnosprawnościami;
  • osoby spełniające definicję NEET (niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się oraz bierne zawodowo);

 

GDZIE MOŻNA OTRZYMAĆ I ZŁOŻYĆ WYPEŁNIONY FORMULARZ REKRUTACYJNY?

Formularz rekrutacyjny można otrzymać oraz  złożyć wypełniony w Biurze Projektu w lokalu Stowarzyszenia Forum Europa w Grudziądzu, ul. Włodka 16

(na parterze budynku Szkoły Języków Obcych ENGLISH HOUSE, naprzeciwko McDonald’s).

 Można też pobrać samodzielnie ze strony www.tp.akademia-nauczania.pl

 Rozpatrywanie wniosków

Z uwagi na ograniczone  środki finansowe wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu :  601 670 647