Przerwa świąteczna!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, radosnych i pogodnych chwil spędzonych z rodziną. 🙂

Informujemy jednocześnie, iż w dniach 24 i 31 grudnia biuro Akademii Nauczania, Rarytasa i Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego będzie nieczynne.

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE w ramach VI naboru wniosków

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE.

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym

Lista wyników do pobrania

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE.

 

 

„Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu-wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

OSTATECZNE WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE.

Wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym

Wyniki-oceny-KOW-12.02.2018

L. p. Nr Wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną  

 

 

Nr Wniosku o wsparcie pomostowe

Punktacja średnia Dodatkowe punkty za zatrudnienie pracownika Łącznie przyznana suma punktów Kwota wsparcia w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej Wskazanie dofinansowania/jego braku Procedura negocjacyjna
1 100/WD/NW/2018 53/WP/NW/2018 90,75 10 100,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
2 102/WD/Sz- M/2018 31/WP/Sz-M/2018 93,25 0 93,25 23 372 ,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
3 101/WD/K-N/2018 18/WP/KN/2018 93 0 93 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
4 99/WD/NW/2018 52/WP/NW/2018 87,5 0 87,5 23 222,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
5 95/WD/K-N/2018 17/WP/KN/2018 85,5 0 85,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
6 90/WD/Sz-M/2018 25/WP/Sz-M/2018 82,5 0 82,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
7 92/WD/Sz-M/2018 27/WP/Sz-M/2018 81,5 0 81,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
8 91/WD/SZ-M/2018 26/WP/Sz-M/2018 80,5 0 80,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
9 97/WD/NW/2018 51/WP/NW/2018 77,75 0 77,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
10 94/WD/Sz-M/2018 29/WP/Sz-M/2018 77,75 0 77,75 20 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
11 66/WD/K-N/2017 30/WP/Sz-M/2018 76 0 76 19 997,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
12 93/WD/Sz-M/2018 28/WP/Sz-M/2018 65,5 0 65,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
13 103/WD/Sz-M/2018 32/WP/Sz-M/2018 62,5 0 62,5 0 zł wniosek wskazany do dofinansowania- brak środków  Wniosek uzyskał minimum punktowe aby uzyskać dofinansowanie jednak brakuje środków na jego dofinansowanie. Wniosek zosaje wpisany na liste rezerwową.
14 96/WD/NW/2017 50/WP/NW/2018 39,5 10 49,5 0 zł wniosek nie został wskazany do dofinansowania  Wniosek nie spełnia minimum punktowego
Ostateczna decyzja po rozpatrzeniu procedury odwoławczej

 

 

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE POD KĄTEM FORMALNYM.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE


Dokument z wynikami do pobrania:

Wyniki-oceny-KOW-12.02.2018

L. p. Nr Wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną  

 

 

Nr Wniosku o wsparcie pomostowe

Punktacja średnia Dodatkowe punkty za zatrudnienie pracownika Łącznie przyznana suma punktów Kwota wsparcia w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej Wskazanie dofinansowania/jego braku Procedura negocjacyjna
1 100/WD/NW/2018 53/WP/NW/2018 90,75 10 100,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
2 102/WD/Sz- M/2018 31/WP/Sz-M/2018 93,25 0 93,25 23 372 ,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
3 101/WD/K-N/2018 18/WP/KN/2018 93 0 93 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
4 99/WD/NW/2018 52/WP/NW/2018 87,5 0 87,5 23 222,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  Podlega procedurze negocjacyjnej
5 95/WD/K-N/2018 17/WP/KN/2018 85,5 0 85,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
6 90/WD/Sz-M/2018 25/WP/Sz-M/2018 82,5 0 82,5 17 810,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  Podlega procedurze negocjacyjnej
7 92/WD/Sz-M/2018 27/WP/Sz-M/2018 81,5 0 81,5 19 372,00zł wniosek wskazany do dofinansowania  Podlega procedurze negocjacyjnej
8 91/WD/SZ-M/2018 26/WP/Sz-M/2018 80,5 0 80,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
9 97/WD/NW/2018 51/WP/NW/2018 77,75 0 77,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  
10 94/WD/Sz-M/2018 29/WP/Sz-M/2018 77,75 0 77,75 20 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  Podlega procedurze negocjacyjnej
11 66/WD/K-N/2017 30/WP/Sz-M/2018 76 0 76 19 997,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania  Ostateczna decyzja po rozpatrzeniu procedury odwoławczej
12 93/WD/Sz-M/2018 28/WP/Sz-M/2018 64,25 0 64,25 23 372,00 zł wniosek nie został wskazany do dofinansowania  Ostateczna decyzja po rozpatrzeniu procedury odwoławczej
13 103/WD/Sz-M/2018 32/WP/Sz-M/2018 50,75 0 50,75 0 zł wniosek nie został wskazany do dofinansowania  Wniosek nie spełnia minimum punktowego
Ostateczna decyzja po rozpatrzeniu procedury odwoławczej
14 96/WD/NW/2017 50/WP/NW/2018 39,5 10 49,5 0 zł wniosek nie został wskazany do dofinansowania  Wniosek nie spełnia minimum punktowego
Ostateczna decyzja po rozpatrzeniu procedury odwoławczej

Wyniki oceny merytorycznej z ostatniego w ramach projektu – IX naboru rekrutacyjnego po uwzględnieniu punktacji z odwołań.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z IX naboru rekrutacyjnego po uwzględnieniu odwołań.

L.p. Nr ewid. Średnia z dwóch ocen Ocena
1 2/11/17/K-n 51 POZYTYWNA
2 14/11/17/Sz-m 49,25 POZYTYWNA
3 8/11/17/M-k 49 POZYTYWNA
4 8/11/17/Sz-m 48,5 POZYTYWNA
5 13/11/17/Sz-m 47,5 POZYTYWNA
6 9/11/17/Sz-m 46,5 POZYTYWNA
7 4/11/17/Sz-m 46 POZYTYWNA
8 12/11/17/Sz-m 45,5 POZYTYWNA
9 6/11/17/Sz-m 44,5 POZYTYWNA
10 10/11/17/Sz-m 44 POZYTYWNA
11 1/11/17/NWD 43,5 POZYTYWNA
12 3/11/17/M-k 42,75 POZYTYWNA
13 2/11/17/NWD 42,5 POZYTYWNA
14 2/11/17/M-k 42,5 POZYTYWNA
15 2/11/17/Sz-m 42,5 POZYTYWNA
16 15/11/17/Sz-m 42,25 POZYTYWNA
17 17/11/17/Sz-m 42,25 POZYTYWNA
18 7/11/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
19 16/11/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
20 11/11/17/Sz-m 40 POZYTYWNA
21 4/11/17/M-k 39,75 POZYTYWNA
22 3/11/17/NWD 39,5 POZYTYWNA
23 5/11/17/Sz-m 38,5 POZYTYWNA
24 9/11/17/M-k 37,25 POZYTYWNA
25 1/11/17/Sz-m 36,5 POZYTYWNA
26 1/11/17/K-n 34,5 POZYTYWNA
27 7/11/17/M-k 27,5 NEGATYWNA
28 10/11/17/M-k 25,75 NEGATYWNA
29 6/11/17/M-k 24,25 NEGATYWNA

Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – IX NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach IX  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 8/11/17/M-k 76
2 2/11/17/NWD 73,5
3 14/11/17/Sz-m 68,25
4 2/11/17/K-n 68
5 8/11/17/Sz-m 67,5
6 9/11/17/Sz-m 65,5
7 13/11/17/Sz-m 65,5
8 4/11/17/Sz-m 65
9 6/11/17/Sz-m 63,5
10 12/11/17/Sz-m 63,5
11 10/11/17/Sz-m 61
12 1/11/17/NWD 60,5
13 3/11/17/M-k 59,75
14 2/11/17/M-k 59,5
15 2/11/17/Sz-m 59,5
16 17/11/17/Sz-m 59,5
17 15/11/17/Sz-m 59,25
18 7/11/17/Sz-m 59
19 11/11/17/Sz-m 59
20 4/11/17/M-k 58,75
21 16/11/17/Sz-m 58
22 3/11/17/NWD 57,5
23 5/11/17/Sz-m 57,5
24 9/11/17/M-k 56,25
25 1/11/17/K-n 53,5
26 1/11/17/Sz-m 51,5