Wyniki oceny merytorycznej z ostatniego w ramach projektu – IX naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny merytorycznej z IX naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia z dwóch ocen Ocena
1 2/11/17/K-n 51 POZYTYWNA
2 14/11/17/Sz-m 49,25 POZYTYWNA
3 8/11/17/M-k 49 POZYTYWNA
4 8/11/17/Sz-m 48,5 POZYTYWNA
5 13/11/17/Sz-m 47,5 POZYTYWNA
6 9/11/17/Sz-m 46,5 POZYTYWNA
7 4/11/17/Sz-m 46 POZYTYWNA
8 12/11/17/Sz-m 45,5 POZYTYWNA
9 6/11/17/Sz-m 44,5 POZYTYWNA
10 10/11/17/Sz-m 44 POZYTYWNA
11 1/11/17/NWD 43,5 POZYTYWNA
12 3/11/17/M-k 42,75 POZYTYWNA
13 2/11/17/NWD 42,5 POZYTYWNA
14 2/11/17/M-k 42,5 POZYTYWNA
15 2/11/17/Sz-m 42,5 POZYTYWNA
16 15/11/17/Sz-m 42,25 POZYTYWNA
17 17/11/17/Sz-m 42,25 POZYTYWNA
18 7/11/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
19 16/11/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
20 11/11/17/Sz-m 40 POZYTYWNA
21 4/11/17/M-k 39,75 POZYTYWNA
22 3/11/17/NWD 39,5 POZYTYWNA
23 5/11/17/Sz-m 38,5 POZYTYWNA
24 9/11/17/M-k 37,25 POZYTYWNA
25 1/11/17/Sz-m 36,5 POZYTYWNA
26 1/11/17/K-n 34,5 POZYTYWNA
27 10/11/17/M-k 30,5 NEGATYWNA
28 7/11/17/M-k 27,5 NEGATYWNA
29 6/11/17/M-k 24,25 NEGATYWNA

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE I DOTACYJNE

WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI ZOSTAŁY POZYTYWNIE OCENIONE POD KĄTEM FORMALNYM.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE
I DOTACYJNE


Dokument z wynikami do pobrania:

Wyniki-oceny-KOW-03.01.2018

L. p. Nr Wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną Nr Wniosku o wsparcie pomostowe Punktacja średnia Dodatkowe punkty za zatrudnienie pracownika Łącznie przyznana suma punktów Kwota wsparcia w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej Wskazanie dofinansowania/jego braku Procedura negocjacyjna
1 74/WD/NW/2017 43/WP/NW/2017 89,5 10 99,5            21 452,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania wniosek podlega procedurze negocjacyjnej
2 87/WD/KN/2017 15/WP/K-N/2017 97,5 0 97,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
3 89/WD/K-N/2017 16/WP/K-N/2017 97,5 0 97,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
4 82/WD/NW/2017 47/WP/NW/2017 97,5 0 97,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
5 88/WD/NW/2017 49/WP/NW/2017 92,75 0 92,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
6 66/WD/K-N/2017 13/WP/K-N/2017 92,5 0 92,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
7 84/WD/NW/2017 48/WP/NW/2017 91,5 0 91,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
8 68/WD/NW/2017 39/WP/NW/2017 81,5 10 91,5 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
9 77/WD/Sz-m/2017 19/WP/SZ-M/2017 91 0 91 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
10 70/WD/NW/2017 40/WP/NW/2017 89 0 89 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
11 81/WD/Sz-M/2017 21/WP/SZ-M/2017 89 0 89            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
12 71/WD/SZ-M/2017 16/WP/SZ-M/2017 88,5 0 88,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
13 67/WD/NW/2017 38/WP/NW/2017 88,5 0 88,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
14  64/WD/Sz-M/2017 15/WP/SZ-M/2017 87,75 0 87,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
15 69/WD/NW/2017 41/WP/NW/2017 87,5 0 87,5            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
16 85/WD/Sz- M/2017 23/WP/SZ-M/2017 86,75 0 86,75 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
17 78/WD/NW/2017 45/WP/NW/2017 85,75 0 85,75 22 972,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania wniosek podlega procedurze negocjacyjnej
18 79/WD/NW/2017 46/WP/NW/2017 81 0 81 23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
19 86/WD/SZ-M/2017 24/WP/SZ-M/2017 81 0 81            23 372,00 zł wniosek wskazany do dofinansowania
20 63/WD/Sz-M/2017 14/WP/SZ-M/2017 80,75 0 80,75            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
21 76/WD/NW/2017 44/WP/NW/2017 80 0 80 23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
22 73/WD/NW/2017 42/WP/NW/2017 80 0 80            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
23 75/WD/K-N/2017 14/WP/K-N/2017 69,5 0 69,5            14 446,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
24 80/WD/Sz-M/2017 20/WP/SZ-M/2017 65,5 0 65,5 23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
25 65/WD/Sz-M/2017 17/WP/SZ-M/2017 60 0 60            23 372,00 zł ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
26 72/WD/SZ-M/2017 18/WP/SZ-M/2017 58,75 0 58,75 0,00 zł Wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej
27 83/WD/Sz-M/2017 22/WP/SZ-M/2017 40,75 10 50,75 0,00 zł Wniosek nie osiągnął minimalnej punktacji, aby otrzymać dofinansowanie. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej

Przedłużenie procedury oceny wniosków złożonych w ramach czwartego naboru wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne

Ze względów formalnych uległa przedłużeniu procedura oceny wniosków złożonych w ramach czwartego naboru wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne  –

„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”.

 

 

Ocena będzie trwała do 29 grudnia 2017r.

Wyniki zostaną ogłoszone 02 stycznia 2018r.

Wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z IX naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Ocena
1 1/11/17/NWD POZYTYWNA
2 2/11/17/NWD POZYTYWNA
3 3/11/17/NWD POZYTYWNA
4 1/11/17/M-k NEGATYWNA
5 2/11/17/M-k POZYTYWNA
6 3/11/17/M-k POZYTYWNA
7 4/11/17/M-k POZYTYWNA
8 6/11/17/M-k POZYTYWNA
9 7/11/17/M-k POZYTYWNA
10 8/11/17/M-k POZYTYWNA
11 9/11/17/M-k POZYTYWNA
12 10/11/17/M-k POZYTYWNA
13 1/11/17/K-n POZYTYWNA
14 2/11/17/K-n POZYTYWNA
15 1/11/17/Sz-m POZYTYWNA
16 2/11/17/Sz-m POZYTYWNA
17 3/11/17/Sz-m NEGATYWNA
18 4/11/17/Sz-m POZYTYWNA
19 5/11/17/Sz-m POZYTYWNA
20 6/11/17/Sz-m POZYTYWNA
21 7/11/17/Sz-m POZYTYWNA
22 8/11/17/Sz-m POZYTYWNA
23 9/11/17/Sz-m POZYTYWNA
24 10/11/17/Sz-m POZYTYWNA
25 11/11/17/Sz-m POZYTYWNA
26 12/11/17/Sz-m POZYTYWNA
27 13/11/17/Sz-m POZYTYWNA
28 14/11/17/Sz-m POZYTYWNA
29 15/11/17/Sz-m POZYTYWNA
30 16/11/17/Sz-m POZYTYWNA
31 17/11/17/Sz-m POZYTYWNA

Wyniki z punktacją końcową w ramach projektu „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – VIII NABÓR

Poniższa tabela przedstawia punktację końcową w ramach VIII  naboru rekrutacyjnego do projektu
„TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO”

L.p. Nr ewid. Ocena końcowa
1 08/10/17/M-k 68
2 08/10/17/Sz-m 68
3 06/10/17/Sz-m 67,5
4 04/10/17/M-k 65
5 01/10/17/K-n 65
6 11/10/17/M-k 61,75
7 10/10/17/Sz-m 61
8 12/10/17/M-k 61
9 03/10/17/Sz-m 60,5
10 05/10/17/Sz-m 60,5
11 12/10/17/Sz-m 60
12 07/10/17/Sz-m 59
13 09/10/17/Sz-m 59
14 06/10/17/M-k 56,5
15 02/10/17/K-n 55
16 10/10/17/M-k 54,5
17 13/10/17/M-k 54
18 07/10/17/M-k 53,75
19 02/10/17/Nwd 52,25
20 11/10/17/Sz-m 51,75

Wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego.

Poniżej tabela przedstawiająca wyniki oceny merytorycznej z VIII naboru rekrutacyjnego.

L.p. Nr ewid. Średnia Ocena
1 08/10/17/M-k 51 POZYTYWNA
2 06/10/17/Sz-m 50,5 POZYTYWNA
3 08/10/17/Sz-m 49 POZYTYWNA
4 04/10/17/M-k 48 POZYTYWNA
5 13/10/17/Sz-m 47 POZYTYWNA
6 01/10/17/K-n 46 POZYTYWNA
7 10/10/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
8 12/10/17/Sz-m 45 POZYTYWNA
9 12/10/17/M-k 44 POZYTYWNA
10 03/10/17/Sz-m 43,5 POZYTYWNA
11 05/10/17/Sz-m 43,5 POZYTYWNA
12 07/10/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
13 09/10/17/Sz-m 42 POZYTYWNA
14 02/10/17/K-n 41 POZYTYWNA
15 06/10/17/M-k 37,5 POZYTYWNA
16 10/10/17/M-k 37,5 POZYTYWNA
17 11/10/17/Sz-m 36,75 POZYTYWNA
18 13/10/17/M-k 35 POZYTYWNA
19 07/10/17/M-k 34,75 POZYTYWNA
20 02/10/17/Nwd 34,25 POZYTYWNA
21 11/10/17/M-k 31,75 POZYTYWNA
22 09/10/17/M-k 21,5 NEGATYWNA
23 05/10/17/M-k 19,5 NEGATYWNA

Wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia wyniki oceny formalnej z VIII naboru rekrutacyjnego.

 

L.p. Nr ewid. Ocena
1 02/10/17/Nwd POZYTYWNA
2 04/10/17/M-k POZYTYWNA
3 05/10/17/M-k POZYTYWNA
4 06/10/17/M-k POZYTYWNA
5 07/10/17/M-k POZYTYWNA
6 08/10/17/M-k POZYTYWNA
7 09/10/17/M-k POZYTYWNA
8 10/10/17/M-k POZYTYWNA
9 11/10/17/M-k POZYTYWNA
10 12/10/17/M-k POZYTYWNA
11 13/10/17/M-k POZYTYWNA
12 01/10/17/K-n POZYTYWNA
13 02/10/17/K-n POZYTYWNA
14 03/10/17/Sz-m POZYTYWNA
15 04/10/17/Sz-m REZYGNACJA
16 05/10/17/Sz-m POZYTYWNA
17 06/10/17/Sz-m POZYTYWNA
18 07/10/17/Sz-m POZYTYWNA
19 08/10/17/Sz-m POZYTYWNA
20 09/10/17/Sz-m POZYTYWNA
21 10/10/17/Sz-m POZYTYWNA
22 11/10/17/Sz-m POZYTYWNA
23 12/10/17/Sz-m POZYTYWNA
24 13/10/17/Sz-m POZYTYWNA