Zapraszamy do nauki w Instytucie Studiów Podyplomowych – jednostce międzyuczelnianej Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Szanowni Państwo,

studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach.

Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych – jednostkę międzyuczelnianą Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy, właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego.

Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning) W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, oddziałami związku nauczycielstwa polskiego, zakładami doskonalenia zawodowego oraz uczelniami wyższymi w kraju i za granicą. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki poziom nauczania oraz zajęcia dydaktyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania studenta.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Rafał Kosmulski

Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych

Zmiana nazwy i nr konta Uczelni!

Drodzy Studenci,

informujemy, iż uległa zmianie nazwa Instytutu Studiów Podyplomowych oraz nr konta Uczelni.

Aktualna nazwa to:

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Aktualny nr konta to:

43 1600 1462 1835 9027 8000 0001.

 

Jednocześnie informujemy, iż nadal trwa nabór na studia podyplomowe 2017/2018.

Prowadzimy nabór na studia podyplomowe na rok 2017/2018.

Drodzy Państwo,

trwa nabór na studia podyplomowe realizowane w partnerstwie z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii
i Stosunków Międzynarodowych.

Zapraszamy chętnych do składania podań na studia.

Zajęcia odbywają się w siedzibie partnera uczelni – Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. B. Głowackiego 111 w Malborku.

biuro@mfrr.pl

601 660 255

601 105 584

Pierwsi nasi studenci obronieni na piątki!

Wczoraj w Akademii Nauczania broniło się 10 studentów studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych.

WSZYSCY OBRONILI SIĘ Z WYNIKIEM BARDZO DOBRYM!

GRATULUJEMY!

Jednocześnie przypominamy, iż Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego jest partnerem Instytutu Studiów Podyplomowych i obecnie rozpoczynamy nabór studentów na kolejny rok nauki!
Zapraszamy!

Rozpoczynamy Studia Podyplomowe!

W najbliższą niedzielę, 22 stycznia 2017 roku rozpoczynamy naukę w ramach studiów podyplomowych  realizowanych przez Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Spotkania będą się odbywały w siedzibie partnera Instytutu Studiów Podyplomowych – Malborskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego przy ul. B.Głowackiego 111 w Malborku.

Naszych studentów zapraszamy na godzinę 10:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr: 601 660 255

 

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Przedłużamy rekrutację na studia podyplomowe.

Uwaga!

Przedłużamy rekrutację na studia podyplomowe na wszystkich oferowanych przez nas w ramach współpracy
z Wyższą Szkołą Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych kierunkach pedagogicznych
do 15 listopada 2016 roku!

Jednocześnie zapraszamy 18 listopada na godzinę 17:00 do Akademii Nauczania na spotkanie
z przedstawicielem uczelni
, na którym zostaną szczegółowo omówione wszelkie warunki i zasady studiowania.

Zainteresowanych, prosimy o kontakt pod nr telefonu:

601 660 255