Cennik i nr konta MFRR

Opłaty za kursy/warsztaty wnoszone są przelewem bankowym na konto MFRR:

 Raiffeisen Bank Polska S.A.

85 1750 0012 0000 0000 3308 8183

Tytułem: Imię i nazwisko uczestnika + nazwa zajęć w których uczestniczy

  Faktury VAT wystawiane będą na indywidualne życzenie Klienta.

 

Język angielski dla dzieci i młodzieży w grupach 8-12 osobowych:

 • grupa wiekowa 3-5
  • 10 zł/30 minut.
 • grupy wiekowe 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17.
  • 12 zł/45 minut

Język angielski dla dzieci i młodzieży w grupach 4-6 osobowych „Fit English”:

 • grupa wiekowa 3-5
  • 20 zł/30 minut.
 • grupy wiekowe 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17.
  • 24 zł/45 minut

Język angielski dla dorosłych w grupach 8-12 osobowych:

 • 12 zł/45 minut

Język angielski dla dorosłych w grupach 4-6 osobowych „Fit English”:

 • 24 zł/45 minut

Język angielski dla maturzystów w grupach 8-12 osobowych:

 • 15 zł/45 minut

Język angielski dla maturzystów w grupach 4-6 osobowych „Fit English”:

 • 30 zł/45 minut

Język niemiecki dla dorosłych w grupach 8-12 osobowych:

 • 12 zł/45 minut

Język niemiecki dla dorosłych w grupach 4-6 osobowych:

 • 24 zł/45 minut

Warsztaty terapeutyczno-plastyczne:

 • 20zł/ 45-60 minut
 • W cenę wliczono już koszt materiałów.

Warsztaty kreatywno-plastyczne:

 • 20zł/ 45 minut
 • W cenę wliczono już koszt materiałów.

Warsztaty muzyczno – rytmiczne:

 • Koszt zajęć: 15 zł/45 min.

„Milusińscy rytmicznie”:

 • Koszt zajęć: 15,00 zł/30 min.

Warsztaty LEGO:

 • Koszt zajęć: 20,00 zł/45-60 min.

Warsztaty wokalne:

 • Koszt zajęć: 15,00 zł/45 min.

W odniesieniu do powyższych zajęć, w przypadku płatności jednorazowej za rok zajęć z góry, przysługuje zniżka 5%.

Warsztaty psychoedukacyjne:

 • Cykl 15 spotkań po 60 minut.
 • Opłata jednorazowa – 300 PLN
 • Opłata w dwóch ratach – 175 PLN/ rata